Τηλεϊατρική

Home Τηλεϊατρική

Με τον όρο τηλεϊατρική εννοούμε την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών υγείας από επαγγελματίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς διαμέσου της τηλεϊατρικής οι ασθενείς μπορούν να επισκεφτούν ιατρούς μέσω της χρήσης Η/Υ και κατάλληλων μηχανημάτων από οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο με άμεση ανταπόκριση. Ακόμα πέραν της διευκόλυνσης του πολίτη επιτυγχάνεται ταυτόχρονη αποσυμφόρηση των υπηρεσιών υγείας της χώρας μας.

Κύριος στόχος του προγράµµατος είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα και οικογένειες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που διαµένουν σε περιοχές µε περιορισµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, µε έµφαση στην πρόληψη, την προαγωγή και την αποκατάσταση, ιδιαίτερα σε ανασφάλιστους, άνεργους, άπορους, ρομά, αλλοδαπούς, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, σε άτοµα που πλήττονται από τη φτώχεια και σε άτοµα της Γ’ ηλικίας.

Σκοπός του προγράμματος

1) η μείωση των μετακινήσεων των ασθενών στα κεντρικά νοσοκομεία, ειδικά σε περιπτώσεις που αυτή κρίνεται δύσκολη,

2) στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης,

3) στην ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού δικτύου μέσω της τηλεϊατρικής τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες υγείας, με αποτέλεσμα την παροχή  υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας με χαμηλό κόστος και δωρεάν για τον πολίτη.

http://www.panakeia-tileiatriki.gr/