Διοκητικό Συμβούλιο

Home Σχετικά με εμάς Διοκητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την από 15/11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΜΕΛΟΣ                                                     ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ                                                     ΒΑΡΣΟΥ ΑΘΗΝΑ