Φροντίζω – Δράσεις Στέγασης και Επανένταξης στην Αν. Αττική

Home Φροντίζω – Δράσεις Στέγασης και Επανένταξης στην Αν. Αττική

Από το 2015 έως σήμερα η  ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής σε συνεργασία με τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος και τον Δήμο Παιανίας υλοποίεί το πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ στα πλαίσια του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Από το πρόγραμμα εξασφαλίζεται η ενοικίαση κατοικίας έως έναν χρόνο για 12 ωφελούμενους-άστεγους που έχουν υποδειχτεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.