Φροντίζω-Δράσεις Στέγασης & Επανένταξης στην Ανατολική Αττική

Την απόφαση ένταξης του σχεδίου μας με τίτλο Φροντίζω: Δράσεις Στέγασης & Επανένταξης στην Ανατολική Αττική και προϋπολογισμού 103.440,00 € ανακοίνωσε στις 17 Δεκεμβρίου 2014 το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρωπίνου Δυναμικού στα πλαίσια του Προγράμματος “Στέγαση & Επανένταξη” του Υπουργείου Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ως δικαιούχος με εταίρους τον Δήμο Παιανίας και την ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής κατέθεσαν από κοινού πρόταση για την υλοποίηση του έργου. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη μέσω της ενίσχυσης ατόμων ή οικογενειών που ζουν χωρίς εισοδήματα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες, να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, να ζουν σε ανεπαρκείς και ακατάλληλες συνθήκες ή να ζούν στο δρόμο . Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και η έναρξη του θα γίνει τον Ιανουάριο του 2015.