Πρόσκληση για την κατασκευή ιστοτόπου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΠΟΠΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατασκευή ιστοτόπου με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο Στέγαση και Εργασία για του Αστέγους του Δήμου Καλλιθέας με κωδικό σχεδίου 13, στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο Στέγαση και Εργασία για του Αστέγους του Δήμου Καλλιθέα, η ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής ως διαχειριστής φορέας, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές όπως προβούν στην υποβολή προσφορών για την κατασκευή:

1. Ιστοτόπου www.stegasi-ergasia.eu,

2. Εγκατάση και παραμετροποίηση Server και Domain Name

3. Δημιουργία template

4. Επεξεργασία Δεδομένων

5. Υποστήριξη ενός έτους Οι προσφορές αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο email info@dynamizois.gr είτε κατατίθενται στην οδό Ναυσικάς 5, Καλλιθέα (εντός Κοινωνικού Παντοπωλείου) τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 10:00 με 17:00. Οι προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες επικοινωνώντας με την κα Ευγενία Αθανασοπούλου στο 2167006987. Τελική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 03/09/2019 και ώρα 12:00.