Δύναμη Ζωής – Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καλλιθεας

Home Δύναμη Ζωής – Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καλλιθεας

ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ

Η ΑμΚΕ “Δύναμη Ζωής”  υλοποίει σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας την πράξη με τίτλο ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5001284 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Η πράξη στοχεύει στην κάλυψη συγκεκριμένων βασικών αναγκών μειονεκτούντων ατόμων τα οποία διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του σε Βασικά Αγαθά.
Κοινωνικό Παντοπωλείο

Οι ανάγκες που  καλύπτει το κοινωνικό παντοπωλείο αφορούν σε:
i. Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα και άλλα
ii. Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι» και άλλα
iii. Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd – dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού και άλλα

Κοινωνικό Φαρμακείο

Οι ανάγκες που  καλύπτει το κοινωνικό φαρμακείο αφορούν σε:
i. Φάρμακα
ii. Υγειονομικό Υλικό
iii. Παραφαρμακευτικά Προϊόντα

Το κοινωνικό παντοπωλείο και το κοινωνικό φαρμακείο λειτουργεί όλες τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας, 09:00 με 17:00, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του οδηγού εφαρμογής και λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών της ΕΥΣΕΚΤ.
Οι δομές απευθύνονται σε άτομα που κατοικούν στον Δήμο Καλλιθέας.