Έκθεση Ισολογισμού 2018 – 2019 – 2020

Home Έκθεση Ισολογισμού 2018 – 2019 – 2020

Έκθεση ισολογισμού του φορέα μας για τα έτη 2018 ,2019 και 2020 η οποία συντάχθηκε για την εγγραφή του Φορέα μας στο Μητρώο ΜΚΟ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΕΚΘΕΣΗ _2018_2019_ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2020 ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ