Έκθεση Ισολογισμού 2018 – 2019

Home Έκθεση Ισολογισμού 2018 – 2019

Έκθεση ισολογισμού του φορέα μας για τα έτη 2018 και 2019 η οποία συντάχθηκε για την εγγραφή του Φορέα μας στο Μητρώο ΜΚΟ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΕΚΘΕΣΗ _2018_2019_ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ