TELETIP

Home TELETIP

Teletıp kavramı ile, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan faydalanarak profesyoneller tarafından sunulan interaktif sağlık hizmetlerinden bahsedilmektedir. Hastalar, teletıp hizmeti aracılığıyla her nerede olurlarsa olsunlar bilgisayar ve diğer uygun cihazlar aracılığıyla doktorları ziyaret etme imkanına sahiptir. Böylece, vatandaşlara sunulan hizmetler haricinde, ülkemizin sağlık hizmetinin yükünde de azalma sağlanmaktadır.

Programın temel amacı, temel sağlık hizmetlerine sınırlı erişimi bulunan bölgelerde yaşayan, yardıma muhtaç aile ve bireylere ücretsiz sağlık hizmetinin sunulmasıdır. Özellikle, sosyal sigortası bulunmayan, işsiz, yoksul, roma (çingene), kendi ülkelerinden uzakta yaşayan yabancı vatandaşlar, tek ebeveynli veya çok çocuklu aileler ile yoksulluk ile mücadele eden kişiler ve ileri yaştaki kişilere öncelik verilmektedir.

Programın amacı

1) Özellikle zor durumlarda, hastaların merkezi hastanelere götürülmesinin azaltılması

2) Sağlık hizmetlerinin yerel özerk yönetim düzeyinde geliştirilmesi,

3) Teletıp aracılığıyla, hastalara olduğu kadar, tıp alanında çalışmakta olan profesyoneller için destek ağı geliştirilmesi ve böylece halka düşük maliyetli ve ücretsiz, yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulması.