Sosyal Kurs

Home Sosyal Kurs

KAGK “Dynamoi Zois”, gönüllü öğretmenlerin eğitim sunmakta olduğu sosyal kurslar düzenlemektedir. Kuruluş, bu doğrultuda birçok belediye ile işbirliği içindedir. Ayrıca, faaliyetlerini genişletmek amacı ile online dersler sunmayı planlamaktadır. Kısa sürede başlanması beklenen proje dâhilinde, deneme amaçlı sosyal kurs dijital platformunun çalıştırılmaya başlanması beklenmektedir. Dijital şekli sayesinde, ulusal ve uluslararası (örn. yurtdışında yaşayan yunanlılar için) düzeyde ücretsiz olarak uzaktan eğitim hizmetinin sunulması kolaylaşacaktır. Derslerin, tüm eğitim seviyelerini (ilköğretim, orta öğretim ve muhtemelen yüksek öğrenim) kapsayacak şekilde sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, ücretsiz ve online olması sayesinde göçmenlere ve azınlık gruplara (Roma grupları gibi) eğitim sunulabilecektir.
Aynı zamanda, yetişkinliklere özel dersler ve sanat gibi çeşitli faaliyetler de gerçekleştirilebilecektir.