Özen Gösteriyorum- Doğu Attika Bölgesinde Konut ve Yeniden Entegrasyon Faaliyetleri

Home Özen Gösteriyorum- Doğu Attika Bölgesinde Konut ve Yeniden Entegrasyon Faaliyetleri

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Bakanlığının Konut ve Yeniden Entegre Etme programı dâhilinde Spata-Artemida Belediyesi ile işbirliği içinde bulunan KAGK “Dynamoi Zois”, «FRONTİ-ZO» (Özen Gösteriyorum- Yaşıyorum) –DOĞU ATTİKA BÖLGESİ, KONUT ve YENİDEN ENTEGRASYON FAALİYETLERİ’ni hayata geçirmektedir.
Program sayesinde, sosyal hizmetler tarafından belirlenmiş olan 10 hak sahibi-evsiz vatandaş için bir yıla kadar varan süre zarfı için konut kiralanması sağlanacaktır. Bunun haricinde, hak sahiplerinin sosyal hayata tekrar entegre edilebilmeleri amacıyla, yardım alan hak sahiplerinin bir kısmı maaş ve sigorta primleri karşılanarak iş piyasasına çıkarılacaktır. Ayrıca, kendilerine ait, inşası tamamlanamamış mülkleri olan, iki ailenin evinde inşaat işlemleri yapılacaktır. Aileler, kabul edilemez koşullar altında yaşamaktadır. Program dâhilinde, hak sahiplerinin beslenme masrafları, ev faturaları ile kira bedellerinin de karşılanması öngörülmektedir.