Πρόσκληση για την προμήθεια οικοσυσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικοσκευών με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο Στέγαση και Εργασία για του Αστέγους του Δήμου Καλλιθέας με κωδικό σχεδίου 13, στο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρόσκληση για την προμήθεια οικοσυσκευών.