Πρόσκληση για την προμήθεια επίπλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο Στέγαση και Εργασία για του Αστέγους του Δήμου Καλλιθέας με κωδικό σχεδίου 13, στο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρόσκληση για την προμήθεια επίπλων.